Služby

NOVOSTAVBY RODINNÝCH DOMŮ

Firma zajišťuje stavbu rodinných domů „na klíč“ – tzn., že pro investora zajistí veškerou dodávku stavebních prací, dodávku řemesel, instalací, profesí a podobně. Za dodávky prací, které jsou zajišťovány formou subdodávky, přebírá firma plnou záruku.

PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÝCH FASÁD

V případě zájmu firma může navrhnout nejoptimálnější zateplení (tloušťka izolace) s porovnáním pořizovacích nákladů na zateplení / úspora energie.

REKONSTRUKCE REKREAČNÍCH CHALUP

U náročnějčích rekonstrukcí a přestaveb, firma zajistí projektovou dokumentaci, statické posouzení, popř. projednání na správách CHKO.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Na přání zákazníka firma zajistí projektovou dokumentaci (novostavby, rekonstrukce, vestavby) a zajistí veškerou inženýrskou činnost potřebnou k vydání příslušných stavebních povolení až po zajištění kolaudace.

PŮDNÍ VESTAVBY

Kromě kompletní dodávky půdní vestavby můžeme nabídnout i spolupráci architekta.

FIRMA NEPOŽADUJE ZÁLOHU

Cena prací je fakturována na základě odsouhlaseného soupisu prací jedenkrát za měsíc.
Standardní záruky na provedené práce je 36 měsíců. U některých konstrukcí, např. krytiny, je možnost prodloužení až na 10 let.